ویدئو اسناد گزارش
 
 
 
 
 
 اکبر استالین در آمریکا

حسن داعی

یک آدم تحصیلکرده ای بنام Scott Horton که مسئول رادیوی صلح طلبان بنام "آنتی وار"  در آمریکاست، رکورد جدیدی برجای گذاشته که شایسته ثبت در تاریخ است. ایشان در کمتر از هفت دقیقه سخنرانی در دانشگاه کالیفرنیا ثابت کرد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا صلح آمیز است، رژیم ایران تمامی تعهدات و الزامات بین المللی اش را رعایت میکند و این آمریکاست که برای سرنگونی حکومت ایران مشغول نقشه کشیدن است تا عروسک دست نشانده خودش را بر اریکه قدرت در ایران قرار دهد. سایت آنتی وار و متحدان ایرانی اش مثل سازمان کاسمی آنقدر از این شاهکار ذوق زده شده اند که ویدئوی این سخنرانی را با این تیتر روی دهها وبسایت قرار داده اند: "تبلیغات دروغ علیه ایران در کمتر از هفت دقیقه نقش برآب شد"  

این رکورد زمانی از آن جهت اهمیت دارد که حکومت ایران طی هشت سال گذشته نتوانسته بود چنین امری را ثابت کند و در نتیجه  آژانس بین المللی اتمی مجبور شد پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستد و شورای مزبور نیز که مثل این روشنفکر آمریکائی از هوش بالائی برخوردار نیست و صلح آمیز بودن این برنامه را درک نکرده بود، مجبور به تحریم رژیم آخوندی شد.

البته این اولین بار نیست که عده ای بظاهر روشنفکر در آمریکا و تحت نام چپ و مترقی مشغول ایفای نقش پادو و کباده کش برای آخوندهای ماقبل تاریخ میباشند. من در گزارشات متعدد، رابطه شرم آور بین این افراد با رژیم ایران را نشان داده ام. برای نمونه میتوانید به این سه گزارش نگاه کنید: رابطه حکومت ایران با جنبش ضد جنگ در آمریکا:  بخش نخست، بخش دوم، بخش سوم

اما این بار وقتی سخنرانی پرحرارت و از صمیم قلب اسکات هورتون در دفاع از برنامه هسته ای آخوندی را تماشا کردم، بی اختیار به یاد شخصیتی افتادم بنام اکبر استالین که به حزب توده و اکثریت وابسته بود و در آغاز دهه هشتاد در ناهارخوری دانشگاه پاریس مشغول همکاری با برادارن حزب اللهی بود و میز کتابی میگذاشت و در دفاع از مبارزات ضد امپریالیستی امام خمینی حنجره پاره میکرد.

پس از مدتی، این دار و دسته شروع به حمله و چماق کشی علیه ایرانیان آزاده ای کردند که در همان دانشگاه و در مخالفت با حکومت واپسگرا و آدمکش خمینی میز کتاب و نشریه داشتند. اکبر استالین که گذشته از سبیل کلفت، هیکلی تنومند داشت همیشه یکی از حزب اللهی ها را روی دوش خود میگذاشت و ضمن حمله به ایرانیان آزاده، با صدای کلفت خود به عربده کشی می پرداخت.

من وقتی سخنرانی پرحرارت اسکات هورتون را دیدم بی اختیار بیاد عربده کشی اکبر استالین و کولی دادن وی به برادران حزب اللهی افتادم.

 


منبع: ایرانیان لابی


   

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک‌تان، روی لوگوی زیر کلیک کنید:شکست نایاک: نگاهی به پروسه دادگاه و حکم قاضی حسن داعی 

صلح طلبی با چاشنی نفت خام حسن داعی 

از قاچاق هواپیما تا نفوذ سیاسی در آمریکا حسن داعی 

گفتگوهای پنهان بین آمریکا و جمهوری اسلامی  

رشد و نمو بنیادگرائی اسلامی در ایران و در منطقه  

از اسرائیل تا عزرائیل  

بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی حسن داعی 

تحول یهود ستیزی در ایران   

همایش تهران و تلاش برای بازسازی لابی ضد جنگ حسن داعی 

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش سوم) حسن داعی 

جلسه دیدار صلح طلبان آمریکائی با احمدی نژاد سپتامبر 2008 نیویورک  

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش دوم) حسن داعی 

رابطه حکومت ایران با جنبش ضد جنگ در آمریکا (بخش نخست) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران در آمریکا (بخش سوم) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش دوم) حسن داعی 

پایه های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش اول) حسن داعی 

ماجرای «معامله بزرگ» و گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا حسن داعی 

 

Iranian lobby 2005  ©
hassan.dai@yahoo.com