ویدئو اسناد گزارش
 
 
 
 
 
 سخنرانی و نمایش اسناد در سان خوزه کالیفرنیا

حسن داعی

شنبه 22 ژانویه 2011 به دعوت گروهی از دانشجویان ایرانی-آمریکائی این شهر نشستی برای بررسی وضعیت لابی طرفدار رژیم ایران برگزار شد و من بخشی از اسناد بدست آمده در جریان شکایت حقوقی نایاک و تریتا پارسی از من را به نمایش گذاردم.
این نشست نزدیک به سه ساعت ادامه داشت که در بخش نخست آن، من با ارائه اسناد داخلی نایاک و متحدان لابی اش در کنگره بخصوص کمپانی های بزرگ آمریکا، به بحث در مورد جایگاه گذشته و کنونی این لابی و همچنین مذاکرات پنهان بین تیم اوباما با نمایندگان احمدی نژاد پرداختم.
این لابی که در آغاز سال 2009 و همزمان با ورود پرزیدنت اوباما به کاخ سفید، خودش را بعنوان مرکز ثقل نیروهای موثر در کنگره آمریکا میدانست، با نفوذترین لابی در رابطه با مسائل ایران بود. در همین راستا، مذاکرات پنهانی بین نمایندگان خامنه ای و احمدی نژاد با سناتور های آمریکا و تیم اوباما برگزار گردید. این مذاکرات از سال 2008 تا 2010 ادامه داشت و تریتا پارسی نقش ویژه ای برای راه اندازی و گرم کردن آنها بعهده داشت.
نمایش این اسناد را در سخنرانی خودم در تورنتوی کانادا ادامه خواهم داد و بزودی بصورت مکتوب آنرا بصورت کامل روی وبسایت و در معرض قضاوت هموطنان قرار خواهم داد.


منبع: ایرانیان لابی


   

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک‌تان، روی لوگوی زیر کلیک کنید:شکست نایاک: نگاهی به پروسه دادگاه و حکم قاضی حسن داعی 

صلح طلبی با چاشنی نفت خام حسن داعی 

از قاچاق هواپیما تا نفوذ سیاسی در آمریکا حسن داعی 

گفتگوهای پنهان بین آمریکا و جمهوری اسلامی  

رشد و نمو بنیادگرائی اسلامی در ایران و در منطقه  

از اسرائیل تا عزرائیل  

بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی حسن داعی 

تحول یهود ستیزی در ایران   

همایش تهران و تلاش برای بازسازی لابی ضد جنگ حسن داعی 

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش سوم) حسن داعی 

جلسه دیدار صلح طلبان آمریکائی با احمدی نژاد سپتامبر 2008 نیویورک  

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش دوم) حسن داعی 

رابطه حکومت ایران با جنبش ضد جنگ در آمریکا (بخش نخست) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران در آمریکا (بخش سوم) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش دوم) حسن داعی 

پایه های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش اول) حسن داعی 

ماجرای «معامله بزرگ» و گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا حسن داعی 

 

Iranian lobby 2005  ©
hassan.dai@yahoo.com