ویدئو اسناد گزارش
 
 
 
 
 
 ملاقات های پنهان اردشیر امیرارجمند با مقامات آمریکائی

حسن داعی

طبق گزارشات موثقی که در حاشیه دادگاه فدرال در اختیارم قرار گرفته اند، در ماه ژوئن، اردشیر امیر ارجمند بهمراه تریتا پارسی با برخی از مقامات آمریکائی در واشنگتن ملاقات کرده است. در این دیدار ها، امیرارجمند خود را بعنوان سخنگوی جنبش سبز مردم ایران معرفی کرده و ضمن مخالفت با تحریم، از حرکت اصلاح طلبانه در چهارچوب نظام دفاع نموده است.

این گزارشات نشان میدهد که علیرغم تلاش فراوان پارسی و امیرارجمند برای دیدار با مقامات بالای آمریکا، آنها موفق به اینکار نشده و سرانجام با چند مسئول سطح پائین ملاقات کرده اند. بخش قابل توجهی از دولتمردان آمریکا، جنبش سبز با تعبیر اصلاح طلبانه را پایان یافته تلقی میکنند و از اینرو، امیر ارجمند و دیگر رهبران خیالی سبز را بی اعتبار و بدون پشتوانه سیاسی و اجتماعی میدانند. به همین دلیل ملاقات با آنها یا سرمایه گذاری روی آنان را بی فایده میدانند.

تا آنجا که به مردم ایران مربوط میشود، اردشیر امیرارجمند و همکاران وی، وظیفه دارند تا همه ملاقات ها و بده بستان هایشان با همه مقامات خارجی را بطور کامل و بدون لاپوشانی به اطلاع همگان برسانند. این حق مسلم مردم ایران است تا از تصمیم گیریهای پشت پرده ایکه مستقمیا روی سرنوشت آنها و کشورمان تأثیر میگذارد به تمام و کمال باخبر شوند.

در جریان سفر ماه ژوئن امیر ارجمند به واشنگتن، تریتا پارسی وی را بعنوان سخنگوی جنبش و خودش را در جایگاه رابط و دوست جنبش، برای مسئولان وزارت خارجه و نمایندگان کنگره خرج کرده است. جالب اینجاست که برطبق اسناد دادگاه فدرال، تا قبل از شروع جنبش سبز، تریتا پارسی برای ملاقات بین مقامات آمریکائی با مجتبی هاشمی ثمره، رحیم مشائی و دیگر نمایندگان احمدی نژاد فعالیت میکرد و اکنون همان اهداف را با دوره گردانی اردشیر امیرارجمند دنبال میکند.


منبع: ایرانیان لابی


   

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک‌تان، روی لوگوی زیر کلیک کنید:شکست نایاک: نگاهی به پروسه دادگاه و حکم قاضی حسن داعی 

صلح طلبی با چاشنی نفت خام حسن داعی 

از قاچاق هواپیما تا نفوذ سیاسی در آمریکا حسن داعی 

گفتگوهای پنهان بین آمریکا و جمهوری اسلامی  

رشد و نمو بنیادگرائی اسلامی در ایران و در منطقه  

از اسرائیل تا عزرائیل  

بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی حسن داعی 

تحول یهود ستیزی در ایران   

همایش تهران و تلاش برای بازسازی لابی ضد جنگ حسن داعی 

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش سوم) حسن داعی 

جلسه دیدار صلح طلبان آمریکائی با احمدی نژاد سپتامبر 2008 نیویورک  

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش دوم) حسن داعی 

رابطه حکومت ایران با جنبش ضد جنگ در آمریکا (بخش نخست) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران در آمریکا (بخش سوم) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش دوم) حسن داعی 

پایه های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش اول) حسن داعی 

ماجرای «معامله بزرگ» و گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا حسن داعی 

 

Iranian lobby 2005  ©
hassan.dai@yahoo.com