ویدئو اسناد گزارش
 
 
 
 
 
 حسن روحانی کارت جدید خامنه ای برای فریب مردم ایران و جامعه بین المللی

حسن داعی

با موافقت خامنه ای و سپاه، حسن روحانی رئیس جمهور جدید رژیم شد و رسانه های حکومتی این پیروزی تاریخی و حماسه ملی را به یکدیگر تبریک میگویند. سران حکومتی با خشنودی قابل درک، این انتخابات را نشانی از مشروعیت مردمی نظام  معرفی کرده و در همین راستا، یکی از تحلیلگران حکومتی نوشت که "حماسه انتخابات نشان داد که نظام رأی مردم را محترم می شمارد و بنابراین، ادعای تقلب چهار سال پیش دروغ بود. این انتخابات همچنین نشان داد که مردم به نظام وفادارند و تنها را بهبود وضعیت خود را در درون همین نظام میدانند."

اصلاح طلبان حکومتی نیز که با عدم ورود خاتمی به انتخابات و سپس حذف رفسنجانی از صحنه همه درب ها را بروی خود بسته میدیدند سرانجام به گزینه ولی فقیه تن داده و با حمایت از روحانی تلاش کردند تا وی را کاندیدای خود معرفی نموده و مشی اصلاح طلبی و تکیه بر صندوق های رأی را زنده نگاه دارند. اکنون نیز با شرکت در جشن و شادمانی رژیم، تلاش میکنند تا خودشان را پیروز انتخابات جلوه دهند.

هم رژیم و هم اصلاح طلبان حکومتی از این "حماسه ملی" برای عقب راندن اپوزیسیون ساختار شکن استفاده میکنند و با کمک گیری از رسانه های مهم، تلاش میکنند تا فضای کاذبی مانند "حماسه دوم خرداد" شانزده سال پیش براه بیندازند.

در فضای کنونی و با توجه به حجم تبلیغات رسانه ای رژیم و اصلاح طلبان حکومتی، فعالان سیاسی باید هشیار باشند و از کمک رسانی به سناریوهای رژیم جلوگیری نماید. جاانداختن حسن روحانی و معرفی او بعنوان سمبل آرزوهای مردم ایران و جشن گرفتن پیروزی وی، نشانی از عدم درک صحیح از نظام ولایت فقیه و باندهای حاکم بر کشور است.

 

هدف رژیم

هدف خامنه ای و جناح حاکم، از رئیس جمهور کردن حسن روحانی چیست؟ آیا رژیم تغییر مسیر داده و درجهت برآورده ساختن نیازهای اقتصادی مردم و بازکردن فضای سیاسی کشور حرکت خواهد کرد؟ یا اینکه رژیم در صدد تکرار سناریوی دوم خرداد 16 سال پیش بمنظور کاستن از فضای انفجاری در کشور و فریب مردم ایران و جامعه بین المللی است؟

چالش های اصلی رژیم یعنی ورشکستگی اقتصادی، بحران های سیاسی و اجتماعی، شرائط انفجاری در کشور و گرسنگی و فقر مردم با تحریم های اقتصادی گره خورده اند و برداشتن تحریم ها نیز منوط به سازش هسته ای است. بنابراین، آیا رژیم به نقطه بن بست کامل رسیده و ریاست جمهوری روحانی، گامی در جهت سازش هسته ای و پایان دادن به تحریم هاست یا اینکه رژیم با این کارت جدید، تنها بدنبال جلوگیری از تحریم های جدید، خرید وقت، و دستیابی به سلاح هسته ای است؟

سازش هسته ای و حل مشکلات مردم به تصمیم خامنه ای و سپاه بستگی داشته و دارند و رئیس جمهور جدید هیچ نقشی در این زمینه ندارد. اگر رژیم و در رأس آن خامنه ای بدنبال حل مشکلات مردم و سازش هسته ای بود، ماهها و سالهای گذشته میتوانست گامی در این جهت بردارد ونشانه ها و آثار این تغییر مسیر را میبایست در سیاست های دیگر رژیم در داخل کشور، در منطقه و در مذاکرات هسته ای مشاهده میکردیم. اما برعکس، همه نشانه ها و شواهد منجمله سرمایه گذاری های کلان در پیشبرد برنامه هسته ای، دخالت تمام عیار در سوریه، بی اعتنائی به نیازهای اساسی مردم از قبیل دارو و غذا و همچنین وقت گذرانی در مذاکرات هسته ای و قبول تحریم های کمرشکن نشان میدهد که رژیم تمایلی به تغییر سیاست های کلان خود نداشته و ندارد.

این نظریه که ریاست جمهوری روحانی به معنای آمادگی رژیم برای سازش با غرب و سرکشیدن جام زهر هسته ای است با هیچکدام از سیاست ها و اقدامات دیگر حکومت همخوانی ندارد و از اینرو میتوان گفت که هدف رژیم بیش از هرچیز ایجاد فضای مثبت در غرب نسبت به ادامه مذاکرات، جلوگیری از تحریم های جدید، توافقات حداقل و اعتماد سازی های مرحله ای بمنظور فریب جامعه بین المللی و خرید وقت در جهت تکمیل ساخت بمب اتمی است.

اما، شرائط کنونی پرونده هسته ای و بویژه نزدیک بودن رژیم به نقطه بدون بازگشت در مسیر ساخت بمب اتم، فریب رژیم برای ادامه مذاکرات بیهوده را دشوار میکند و اضافه برآن، حتی اگر این تاکتیک بتواند در بهترین حالت از تصویب تحریم های بیشتر جلوگیری کند اما به لغو تحریم ها راه نخواهد برد.

در صحنه داخلی، رژیم با وارد کردن یک شوک سیاسی و روانی یعنی ریاست جمهوری روحانی، وضعیت انفجاری جامعه را موقتا کاهش میدهد. اما از آنجا که مشکلات بینادین کشور و در رأس آن فقر و بیکاری بدون سازش هسته ای و رفع تحریم ها حل نخواهند شد، فضای اجتماعی در آینده ای بسیار نزدیک رادیکال تر و انفجاری تر خواهد شد.

از طرف دیگر، خامنه ای با قبول ریاست جمهوری روحانی یعنی مهره ایکه به رفسنجانی نزدیک است تلاش میکند تا نارضایتی های داخل حکومت نسبت به خویش را که در چند سال گذشته رشدی بی سابقه یافت و با رد صلاحیت رفسنجانی به اوج خود رسید، کاهش دهد اما با این اقدام یعنی تن دادن به روحانی، دوگانگی و تضاد بیشتری وارد سیستم کرده است و با توجه به افزایش بحران های اجتماعی باید انتظار داشت تا در آینده ای نزدیک تضادهای داخل حکومتی نیز بطور بی سابقه ای افزایش یابند.

مهمتر از همه، ژست های مردمگرائی از طرف روحانی و قولهای وی درجهت برآورده کردن نیازهای جامعه، باعث تشجیع مردم و افزایش حضور آنان در صحنه و اعتراضات صنفی و اجتماعی میشود و خطرات امنیتی جدی تری رژیم را تهدید خواهد کرد. 16 سال پیش، ریاست جمهوری خاتمی و شکاف در رأس نظام زمینه های مناسب برای رشد اعتراضات مردم و در رأس آن قیام دانشجوئی 18 تیر را فراهم آورد. در شرائط کنونی و با توجه به وضعیت انفجاری کشور، شکاف در رآس نظام تهدیدات بسیار جدی تری برای رژیم و فرصت های بیشتری برای جنبش اجتماعی فراهم خواهد کرد.

 

 


منبع: ایرانیان لابی


   

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک‌تان، روی لوگوی زیر کلیک کنید:شکست نایاک: نگاهی به پروسه دادگاه و حکم قاضی حسن داعی 

صلح طلبی با چاشنی نفت خام حسن داعی 

از قاچاق هواپیما تا نفوذ سیاسی در آمریکا حسن داعی 

گفتگوهای پنهان بین آمریکا و جمهوری اسلامی  

رشد و نمو بنیادگرائی اسلامی در ایران و در منطقه  

از اسرائیل تا عزرائیل  

بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی حسن داعی 

تحول یهود ستیزی در ایران   

همایش تهران و تلاش برای بازسازی لابی ضد جنگ حسن داعی 

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش سوم) حسن داعی 

جلسه دیدار صلح طلبان آمریکائی با احمدی نژاد سپتامبر 2008 نیویورک  

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ در آمريکا (بخش دوم) حسن داعی 

رابطه حکومت ایران با جنبش ضد جنگ در آمریکا (بخش نخست) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران در آمریکا (بخش سوم) حسن داعی 

پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش دوم) حسن داعی 

پایه های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش اول) حسن داعی 

ماجرای «معامله بزرگ» و گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا حسن داعی 

 

Iranian lobby 2005  ©
hassan.dai@yahoo.com